Jacek Bialik

wiceprezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Related Sessions

View full schedule